Geschiedenis

BC Avanti is opgericht op 23 augustus 1962 door Sjra Pollaert, Frans Spee, Wiel Janssen en Jan Janssen. Sjra en Frans kwamen elkaar in Leeuwen tegen toen de ketting van Sjra's brommer was afgelopen. Frans was zo aardig om Sjra te helpen en zo ontstond er een vriendschappelijk contact tussen de beide heren. Sjra hoorde dat er in Café Janssen in Leeuwen een biljart werd geplaatst, en zo gingen ze regelmatig met elkaar hier biljarten en af en toe in café Mijnheerkens. Toen kwam het idee om samen in Café Janssen een biljartclub op te richten. Wiel en Jan Janssen hadden hier ook oren naar en zo was het eerste viertal geboren. Frans Spee heeft de naam van de club bedacht.

In september 1962 werd er door 2 teams voor de allereerste keer deelgenomen aan de competitie van de MLBB, en stonden er maar liefst 11 namen op de ledenlijst van dat jaar.

Het bestuur van BC Avanti werd 17 jaar lang gevormd door de oprichters Wiel Janssen (voorzitter), Jan Janssen (secretaris), Frans Spee (penningmeester) en Sjra Pollaert (lid). Jan Janssen heeft het secretariaat van de vereniging gevoerd tot dit in 1979 overgenomen werd door Ad Pollaert. Pas in 2006, na 27 jaar, vond hij het welletjes en heeft toen de zaken overgedragen aan Harrie Vogels, die dit in 2009 heeft doorgegeven aan Joop van Rens. In 2019 heeft Jos van de Sanden deze taak overgenomen. Het voorzitterschap is lang uitgevoerd door Wiel Janssen. Jammer genoeg ontbreekt er vervolgens een stuk informatie, waardoor niet geheel bekend is wie er allemaal aan het roer heeft gestaan. Feit is wel dat Hans Schaefer gedurende een lange tijd deze taak op zich heeft genomen, en in zeer sterke mate het gezicht van Avanti bepaalde. Helaas werd Hans in 2005 ziek, en is hij enkele dagen na zijn verjaardag in 2006 overleden. Hiermee verloor bc Avanti een zeer belangrijk en markant iemand die altijd voor de club klaar heeft gestaan. Vanaf dat moment hebben we enkele tijdelijke voorzitters gehad in de personen van Jan Megens, John Ruiten en Geert Huskens. Sinds de ledenvergadering van 2011 wordt de voorzittershamer gedragen door John Brentjens. Aangezien de functie van penningmeester niet zo vaak wordt beschreven, is ook hier de documentatie onvolledig. We weten wel dat in de beginjaren Jan Verstegen dit op zich heeft genomen tot ca 1978. Hij heeft zijn zakagenda met daarin vele jaren administratie aan de vereniging beschikbaar gesteld, waarvoor hartelijk dank. Later heeft John Ruiten dit geruime tijd gedaan tot 1995, en vervolgens heeft doorgegeven aan Mieke Clerx die deze taak tot en met december 2012 heeft vervuld en overgedragen aan Joop v Rens.

In 1975 ging Avanti verder met een andere kastelein. Frits Verhaegh had het café overgenomen van de familie Janssen, en heeft tot 1982 hier de scepter gezwaaid. Vervolgens nam Jacques Metsemakers in 1982 de zaak over, en in de zomer van 1985 was het nog een raadsel wie de nieuwe kastelein zou worden. In de competitieboekjes van dat jaar staat als lokaalhouder N.N. vermeld. Dit bleken later Wiel en Mariet Moonen te zijn, die in 1993 de sleutel overhandigd hebben aan Peet en Bernice Lensen. Nadat Peet was vertrokken is Bernice verder gegaan met zus Diana onder de naam café De Zusjes. Dit was in 1998: een zwart jaar voor het café. In de nacht van kermisdinsdag sloeg het noodlot toe en brandde de gehele zaal, inclusief het biljart, tot de grond toe af. Gelukkig vonden we als vereniging onderdak in de buurt. Omdat we met diverse teams waren hadden we meer lokalen nodig. Mijnheerkens, de Ster en de Thooren hebben ons enkele jaren opgevangen om ons uit de nood te helpen. In 2000 heeft Jan Megens geprobeerd een nieuwe start te maken, gevolgd door Eugene van de Houten. Helaas ging dit niet helemaal goed, waardoor we wederom moesten uitwijken naar andere locaties (Mijnheerkens en de Ster). Daarna kwam er weer rust in de vereniging: Theo en Mariet Stienen hebben in 2002 de zaak overgenomen, en sinds die tijd spelen we nog steeds in café-zaal Aad Leeuwe. Theo en Mariet hebben een nieuwe zaal neergezet, en voor Avanti was 25 oktober 2003 de dag dat we voor het eerst als vereniging hier onze feestavond hebben gehouden.

In 1967 nam BC Avanti met 4 teams deel aan de MLBB, waarbij het 3e team (C. Vries, F. Vries, J. Weijnen en G. Buitenhuis) de eerste kampioen in de geschiedenis van de club werd. Volgens de aantekeningen van de penningmeester werd in 1969-1970 het 4e team (S. Botman, W. Smets, H. Smets en M. Buitenhuis) kampioen in de 4e klasse A. In 1987 had Avanti 3 (Wiel Moonen, Jos Neelen, Thei Pipers en Jeu Stoks) de eer om kampioen te worden in de 4e klasse H. In datzelfde jaar werd eveneens op gepaste wijze het 25 jarig jubileum gevierd. 2001 werd het eindelijk hét jaar voor ons eerste team: Hans Schaefer, Jan Megens en Goof Stienen wisten in de eerste klasse D de titel binnen te halen. In het seizoen 2010-2011 slaagde het 7e team (Frans Kiggen, Arton Dobra, Mark Pollaert en Jeremy Pollaert), spelend in de 5e klasse A, erin om de eer weer eens naar Leeuwen te halen. In ons jubileumjaar (50jaar bc Avanti) werd het eerste team kampioen in de eerste klas .(Geert Huskens , Leon Verhaeg en Roy Buitenhuis.en reserve Joop v Rens.Het laatste kampioenschap voor onze vereniging is zeer recent:In het seizoen 2017-2018 werden twee teams kampioen.In de 3e klasse B Sjra Pollaert, Ad Pollaert, Har Pollaert, Tony v Kempen, en Silf Verschoten. In de 4e klasse B Hans Clercx, Bas Schaeffer, Roy Bremmers en Wiel Schaeffer. In het seizoen 2018-2019 eerste klas C werden Joop v Rens, John v d Wal en Joey Stienen kampioen.

In het seizoen 1982-83 heeft Avanti voor de eerste en enige keer deelgenomen in de hoofdklasse met het drietal Wiel Wolters, Daan Koelen en Goof Stienen. Van 1991 tot en met 1994 hebben we eveneens een team gehad dat aan de MLBB driebanden competitie heeft deelgenomen. Dit team werd al die jaren gevormd door Johan Stelten, John Ruiten en John Weffers.

In 2012 heeft Bc Avanti haar 50 jarig jubileum gevierd.

Helaas is Sjra Pollaert (één van de oprichters van BC Avanti) in januari 2020 overleden. Hij was 58 jaar lid van onze vereniging, een icoon van BC Avanti.